Parabole Logo

Bydelsmødre er kvinder med etnisk minoritets- baggrund i udsatte boligområder bliver aktive medborgere og deres ressourcer kommer i fokus og styrkes til en bedre hverdag og integration for dem selv, deres børn og de kvinder og familier de kommer i kontakt med.

Parabole har bl.a udviklet Bydelmødrenes logo og lavet grafisk tilrettelægning og produktion af foreningsguiderne.