Parabole Logo

Vadehavet er et unikt naturområde, hvor tidevandet skaber et dynamisk landskab, som forandrer sig hver dag. Vadehavet er Danmarks størstenationalpark, og er af UNESCO udpeget som verdensarv.

Til Nationalpark Vadehavet har Parabole lavet grafisk tilrettelægning og produktion af informationsskilte.