Parabole Logo

Sygeforsikringen ”danmark” er en privat sygesikring, som du kan blive medlem af, hvis du er under 60 og ellers er sund og rask.

Parabole laver grafisk tilrettelæning og produktion af medlemsbladet d-nyt og årsrapporter.