Parabole Logo

Naturstyrelsen forvalter omkring 200.000 hektar statslige skove og naturområder samt opgaver langs kysterne i Danmark.

For Naturstyrelsen laver vi kort og grafisk tilrettelægning og produktion af bl.a. vandretursfoldere, miniguides, skilte til skovene og lokale foldere.