Parabole Logo

Den blågrønne ring er en guide over oplevelser i naturen og kulturen i Helsingør Kommune. Guiden er udviklet i et samarbjde mellem Projekt Buster og en række lokale frilufts- og kulturinstitutioner, og Parabole har lavet den grafiske tilrettellægning og produktion.